Orofaciale Regulatietherapie bij kinderen met Downsyndroom

In de lente van 2015 staat er in het blad Down + Up van Stichting Downsyndroom een artikel over de Orofaciale Regulatietherapie bij kinderen met Downsyndroom. Petra van der Werf legt de therapie uit en de ervaringen van de moeders van Maxime en Marijn zijn te lezen. 

Het artikel is hier te lezen:  Down+Up