Öcker

De coördinatietherapie volgens Öcker is een basale lichaamsgerichte therapie. Deze behandeling is zeer geschikt voor ademhalings- en stemproblemen. De spierspanning en -ontspanning wordt hersteld. De behandeling werkt direct op de ademhalingsspieren en herstelt een verstoring van de ademhaling zoals bij hyperventilatie. Het gevolg is het herstel van de totale spierspanning en de ademhaling. Daarom heeft deze aanpak vaak heel positief effect op het algemeen welbevinden in zowel lichamelijk als psychisch opzicht. De methode wordt vaak ook als onderdeel gebruikt in de behandeling van articulatie, stem, slikken en mondmotoriek. Klachten welke in aanmerking kunnen komen voor deze behandeling:

  • adem- en hyperventilatieklachten;
  • stemproblemen;
  • spanning of pijnklachten in hals- en keelgebied;
  • slikklachten;
  • globusgevoel (gevoel alsof er iets in je keel zit);
  • kaak(gewricht)klachten;
  • articulatie.


Een ervaring met deze therapie leest u hier.