Stemtherapie bij genderdysfonie:


Toonhoogte, melodie/ intonatie, resonans, maar ook de manier waarop je (non verbaal) spreekt bepalen of een stem meer manlijk, vrouwelijk of genderneutraal overkomt. Vrouwen spreken vaak zachter en gebruiken minder borstresonantie. Je woordgebruik, melodie en articulatie kunnen ook een vrouwelijkere of mannelijkere indruk geven.

Transgender en hormonen

Hormonale veranderingen hebben invloed op de hoogte van de stem. Bij transmannen is dit effect vaak vrij sterk, terwijl bij transvrouwen de stem niet automatisch verhoogt. Logopedie kan de transvrouw helpen om vrouwelijker ervaren te worden.

Hoe ziet een behandeling eruit?
Logopedische behandeling verandert niet uw stemapparaat, maar de manier waarop u ermee om gaat. Tijdens de intake maken we een analyse van uw stem/ spraak. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de toonhoogte, intonatie, de resonantie van uw stem. Samen kiezen we doelen waar we mee aan het werk gaan. In kleine stapjes wordt u geholpen om aanpassingen in uw stem, spraak en (non) verbale communicatie aan te brengen. Uitgangspunt is dat uw doelen behaald worden binnen de mogelijkheden van uw stemapparaat. Daarbij is het belangrijk dat u de stem op juiste wijze leert gebruiken zodat u uw nieuw geleerde technieken op gezonde wijze eigen kunt maken. Zo wordt verkeerd stemgebruik en daarmee gepaard gaande klachten voorkomen. Het is daarbij niet de bedoeling om zo hoog of zo laag mogelijk te gaan spreken, maar om de natuurlijke klank van uw stem te veranderen zodat de genderdysfonie verdwijnt. Ik help u graag bij het aanpassen van uw stem zodat deze bij uw identiteit past.

In onze praktijk verzorgt Petra van der Werf de stembehandelingen voor transgenderpersonen. Zij is aanwezig op dinsdag en donderdag.