Beroepssprekers

Voor beroepssprekers, zoals verkopers, managers en docenten, is de stem onmisbaar. Uit onderzoek is gebleken dat in Nederland 59% van de leerkrachten van zowel primair als secundair onderwijs stemklachten ervaart tijdens de beroepsoefening.

Heeft u last van:

  • een vermoeide stem na een dag werken
  • heesheid of schorheid
  • problemen met luidheid
  • overmatig keelschrapen en of hoesten ten gevolge van het praten
  • spanning in de heel tijdens het praten
  • moeite om u verstaanbaar te maken
  • binnensmonds spreken
  • te weinig  adem tijdens het spreken

Als u last heeft van een of enkele van deze klachten dan kan een bezoek aan de logopedist uitkomst bieden.

Langdurig stemmisbruik kan schade veroorzaken aan uw stemplooien. Vroegtijdige signalering en interventie kunnen blijvende schade voorkomen. Daarnaast kost het spreken u minder energie en houdt u de aandacht van uw luisteraars beter vast door een goede spreektechniek.

Alle logopedisten zijn opgeleid om stemklachten te behandelen, maar onze collega Leanne Knotnerus heeft zich verder verdiept in de logopedische behandeling van beroepssprekers door de cursus ‘Stemtherapie bij beroepssprekers’. In deze cursus stond de docent met stemproblemen centraal. Zelf heeft zij ook enige ervaring met lesgeven in het basisonderwijs waardoor ‘on the job’ adviezen gegeven kunnen worden. Dit komt de transfer van het oefenen naar het spreken tijdens het lesgeven ten goede.

Een ervaring van een beroepsspreker leest u hier.