Tan-Söderberghmethode

Deze behandelmethode is geschikt voor kinderen met een dysfatische ontwikkeling. Er is scholing en ervaring voor nodig om kinderen met een dysfatische ontwikkeling te herkennen en te diagnosticeren. In onze opinie is het vooral belangrijk om over diverse vormen van taaltherapie te beschikken. Het herkennen van onderliggende en bijkomende stoornissen of problematiek is van groot belang voor een goede aanpak. De Tan-Söderbergh methode is voor kinderen met dit type taalstoornis een welkome aanvulling op het gebied van taaltherapieën. Deze benadering heeft kinderen tot lezen gebracht waarvan men dacht dat ze nimmer zouden gaan praten. Veelal lukt het om via het lezen de spraak-taalontwikkeling op gang te brengen. Een uitgebreid onderzoek door één van onze logopedistes kan leiden tot de diagnose "Dysfatische ontwikkeling" (oftewel specifieke taalstoornis) en/of "Verbale Dyspraxie".

De behandeling kan bestaan uit individuele- of groepsbehandeling volgens de Tan-Söderbergh Methode. De belevingswereld van het kind staat bij deze methode centraal en de daaraan gekoppelde spraak en taal. Kenmerkend hierbij is dat uitgegaan wordt van de sterkste kant van de ontwikkeling van het kind. De behandelmethode gaat uit van visuele ondersteuning van de gesproken taal middels tekeningen en het gesproken woord.

Regelmatig werken wij samen met andere hulpverleners, zoals kinderpsychiaters, orthopedagogen en ambulante begeleiders. Daarnaast organiseren wij voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders en leerkrachten.