Kwaliteitsregister

Zichtbare kwaliteit.

Wij houden onze deskundigheid op peil omdat wij goede zorg belangrijk vinden en dit kunt u zelf controleren. Onze logopedisten staan namelijk vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Het Kwaliteitsregister Paramedici is een onafhankelijke organisatie die niet alleen registreert of een paramedicus beschikt over het juiste diploma, ook wordt er getoetst of wij voldoen aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen op het gebied van deskundigheidsontwikkeling. Controleer het zelf!

Alleen paramedici die beschikken over het juiste diploma en aantoonbaar voldoen aan de kwaliteitseisen op het gebied van werkervaring en deskundigheid staan vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit kunt u te allen tijde zelf controleren door het register te raadplegen. U gebruikt hiervoor het unieke KP-registratienummer van de paramedicus. Onze KP-registratienummers zijn:
NAAM – REGISTRATIENUMMER
NAAM – REGISTRATIENUMMER Met behulp van het KP-registratienummer kunt u het register raadplegen en controleren wat onze actuele status is. Zo maken wij kwaliteit van zorg zichtbaar en kunt u zien dat wij ons vak serieus nemen.
Raadpleeg het register via www.kwaliteitsregisterparamedici.nl