PROMPT

Veel logopedisten herkennen het volgende probleem: bij het aanleren van een spraakklank aan een kind of volwassene, lijkt de patiënt de klank maar niet te kunnen vormen. Auditieve en/of visuele feedback geeft niet voldoende input voor de patiënt om te komen tot de juiste uitspraak.

De logopedist zou dan met de eigen handen de lippen, kaak of tong van de patiënt vast willen pakken om de klank te vormen, zodat de patiënt eindelijk kan ervaren hoe die klank wordt gemaakt. Dit is precies wat PROMPT biedt; van buitenaf hulp bieden bij het vormen van klinkers en medeklinkers door actief manipuleren van spiergroepen, lippen, kaak en de tong.

PROMPT staat voor “Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets”. Het is een tactiel-kinesthetische benadering voor de behandeling van stoornissen in de spraakproductie. De logopedist gebruikt hierbij één hand voor steun aan het hoofd van de patiënt en één hand voor de manipulatie van de spraakbewegingen en om posities aan te duiden. De articulatoren (tong, kaak en lippen) krijgen hierdoor van buitenaf prikkels die leiden tot tactiele en kinesthetische feedback. Zo ervaart de patiënt de juiste volgorde van bewegingen die nodig zijn voor de vorming van spraakklanken en woorden. Hiermee bouwt de patiënt een referentie op van het bewegingspatroon bij klanken of woorden. Met deze referentie kan dan vervolgens het bewegingspatroon worden teruggevonden. 

PROMPT wordt toegepast als een methode bij de verbetering van spraakproductie van volwassenen en kinderen met diverse stoornissen, waaronder hoorstoornissen, apraxie, vertraagde spraakontwikkeling, Down Syndroom, verbale ontwikkelingsdyspraxie, autismespectrum-stoornissen en cerebral palsy (Hayden, 2004).