Klachtenregeling

Wij hopen van harte dat de logopedische hulp aan uw wensen zal voldoen. Heeft u klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden we het fijn dat u dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Ook kunt u zich wenden tot de praktijkhouder, Petra van der Werf.  Komt u er samen niet uit, dan kunt u met uw klacht terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopediepraktijk Petra van der Werf volgt deze klachtenregeling.

Gegevens landelijke klachtencommissie:

Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn
t.a.v. ambtelijk secretaris
Steinhagenseweg 2b
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 - 45 70 73.