MANUELE LARYNX FACILITATIE

Veel stemstoornissen gaan gepaard met te veel spanning in de spieren in en rondom het strottenhoofd (de larynx). Naast de traditionele adem- en stemtechnieken zijn wij getraind in het masseren en manipuleren van het strottenhoofd, de larynx. Deze speciale technieken zijn goed toepasbaar voor dit gebied om een te veel aan spanning in deze spieren te onderkennen, te verminderen of op te heffen. Dit wordt manuele larynx facilitatie genoemd. Deze methode is zowel diagnostisch als therapeutisch toe te passen. Door stretchen van gespannen spieren wordt ontspanning bereikt, waardoor stemoefeningen sneller zullen aanslaan.

Wat is larynx facilitatie?

Deze techniek bestaat uit een trage rekking, stretching en/ of massage van de spieren en ligamenten van en rondom het strottenhoofd. Ook  hals, nek, mondbodem en kaakspieren worden behandeld. 

Voor wie?

Deze techniek is geschikt voor cliënten waarbij sprake is van hypertonie, dat betekent dat de spanning in de spieren van de hals, nek, kaak en de mondbodem te hoog is.

Wat is het effect?

In eerste instantie is het effect beperkt van duur. Maar na enkele behandelingen blijft het effect (ontspanning) langer bestaan totdat het resultaat uiteindelijk permanent is.  In de meeste gevallen zijn 3 tot 6 behandelingen noodzakelijk. Vervolgens wordt de therapie vervolgd met de meer gangbare adem- en stemmethoden. Hierbij wordt vooral met de houding, adem, en stem geoefend. U leert een goede stemtechniek toepassen en het verschil te horen tussen een ontspannen en 'gespannen/geknepen' stemgeving. Met de manuele larynx facilitatie is een goede basis gecreëerd voor de andere logopedische oefeningen.

Wanneer is manuele larynx facilitatie geïndiceerd?

  • bij een hyperkinetisch stemgebruik
  • bij een verhoogde spierspanning in nek-, schouder- en halsgebied
  • bij een gespannen slikbeweging 
  • bij een stem die snel vermoeid raakt

Effecten van de larynx facilitatie

  • ontspanning van de hals, het strottenhoofd en  de mondbodem
  • een betere bewegelijkheid van het stemapparaat/ strottenhoofd
  • vermindering van het globusgevoel
  • vermindering van pijnklachten in de keel

Een ervaring met deze therapie leest u hier: Slikklachten