STEM

We gebruiken onze stem de hele dag tijdens praten, zingen of roepen. Daarnaast zijn er veel mensen die beroepsmatig hun stem intensief gebruiken, zoals leerkrachten, coaches en zangers. Bij een stemstoornis is er vaak een afwijkende klank van de stem te horen. De stemstoornis kan in het dagelijks leven of bij uitoefening van een beroep veel problemen opleveren. De logopedist probeert er tijdens de anamnese en het onderzoek achter te komen wat de oorzaak is van de stemklachten. Bij twijfels wordt u verwezen naar de KNO-arts voor uitgebreider onderzoek. De behandeling van stemstoornissen is gericht op het afleren van het verkeerde stemgebruik en het aanleren van het juiste stemgebruik, door een juiste houding, correcte ademhaling en spierspanning. We zijn gespecialiseerd in manuele larynx facilitatie en het behandelen van beroepssprekers.

Verkeerd stemgebruik

Ten eerste zijn er stemstoornissen die worden veroorzaakt door verkeerd stemgebruik of stemmisbruik. Vaak ontstaan deze stoornissen langzaam. Voorbeelden van verkeerd stemgebruik zijn:

 • schreeuwen en spreken in lawaai
 • te lang en te luid spreken
 • een te hoge of te lage spreekstem
 • een verkeerde (hoge) ademhaling tijdens het spreken
 • te veel spanning in de halsspieren; een foutieve houding
 • roken en overmatig alcoholgebruik
 • veel kuchen en keelschrapen

Dit verkeerde stemgebruik resulteert in keelklachten, een hese of schorre stem en soms het wegvallen van de stem.

Organische afwijkingen

Ten tweede kunnen stemstoornissen veroorzaakt worden door anatomische (organische) afwijkingen. Deze afwijkingen kunnen veroorzaakt zijn door verkeerd stemgebruik, maar ook door ziekten. Voorbeelden zijn:

 • stembandknobbels
 • stembandpoliepen
 • stembandoedeem
 • stembandverlamming
 • strottenhoofdkanker