Logopedie

Een logopedist biedt hulp bij stoornissen op het gebied van adem, stem, spraak, taal en gehoor. Deze hulp bestaat uit het onderzoeken van de klacht, het behandelen van de stoornis, het geven van adviezen en voorlichting en het begeleiden van de familie/verzorgers van de cliënt en de ouders/leerkrachten van het kind.

Ook behandelen wij problemen op het gebied van slikken, kauwen, eten en drinken. Voedingsproblemen bij baby's en het helpen opstarten van de eerste taalontwikkeling noemen wij pre-verbale logopedie. Daarnaast bieden wij hulp aan cliënten met een spreekberoep om hun spreekvaardigheid en presentatie te verbeteren.

Samenwerking

Veel logopedische problemen verdienen de samenwerking met verschillende disciplines. Zo wordt er vooral samengewerkt met artsen, kinderartsen, het consultatiebureau, KNO artsen, longarts, psychologen/pedagogen, kinderpsychiaters, ambulant begeleiders, fysiotherapeuten en niet te vergeten de leerkracht van uw kind. Onze praktijk verleent onder andere een intensieve dienstverlening  aan tandartsen en psychologen/kinderpsychiaters. Een uitgebreid logopedisch onderzoek naar de taalontwikkeling kan een aanvulling zijn op het psychologisch/ ontwikkelingsonderzoek.