GEHOOR

In een gesprek spelen onze oren een essentiële rol bij het begrijpen van mondelinge taal. Het spraakgeluid komt namelijk binnen via de oren. Vervolgens analyseren de hersenen deze reeks van korte, hoge, lage, harde en zachte geluiden. Zo herkennen we uiteindelijk de woorden en zinnen. Gelukkig verloopt het verstaan automatisch en hebben we meestal aan een half woord genoeg. 

Als er sprake is van gehoorproblemen kun je bij de logopedist terecht voor diagnostiek, behandeling en advies. Voor uitgebreide diagnostiek betreffende het gehoor verwijzen wij door naar de KNO-arts of het Audiologisch Centrum. 

Er zijn verschillende oorzaken waardoor iemand spraak niet goed kan verstaan of problemen heeft met luisteren. Hieronder volgen de meestvoorkomende stoornissen. 

Een zwakke luistervaardigheid

Het gehoor is in orde maar het gehoorde wordt niet goed verwerkt. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij aandachtsstoornissen (ADHD) of kinderen met een specifieke taalstoornis. Er kan onder andere sprake zijn van: 

  • een zwak auditief geheugen
  • een zwak auditief onderscheidingsvermogen tussen spraakklanken
  • wisselende reacties op auditieve informatie
  • moeite met spraakverstaan in een rumoerige omgeving
  • moeite met het onthouden en manipuleren van spraakklanken (analyse, synthese) 

Het onvoldoende kunnen opnemen en onthouden van auditieve informatie kan leiden tot problemen in de communicatie. Ook leidt het tot een beperking in het leren, omdat mondelinge informatie niet goed aankomt bij de luisteraar. Vroegtijdige interventie helpt lees- en spellingsproblemen te voorkomen. 

Gehoorverlies

Luisterproblemen kunnen ontstaan door een (tijdelijk) gehoorverlies. Niet alle kinderen met een tijdelijk of permanent gehoorverlies lopen het risico op een taalachterstand of spraakproblemen. De ene persoon is beter dan de andere in het compenseren door bijvoorbeeld visuele signalen zoals liplezen. Bij twijfel kunt u uw kind met een gehoorverlies logopedisch laten testen om na te gaan of het gehoorverlies heeft geleid tot een spraak-of taalachterstand. Indien er sprake is van een taalachterstand ten gevolge van een slecht gehoor is het belangrijk om indien mogelijk het gehoor te revalideren. Bij lichte tijdelijke gehoorverliezen treedt soms binnen enkele maanden verbetering op. Helaas zijn er ook kinderen die ten gevolge van langdurige wisselende gehoorverliezen een spraak- en of taalachterstand hebben opgelopen waarvoor intensieve logopedische behandeling noodzakelijk is. Verder hebben volwassenen met gehoorverlies, al dan niet voorzien van een hoorapparaat, vaak hulp nodig ter verbetering van het spraakverstaan. Bij de logopedist kunt u onder andere terecht voor leren liplezen.